#yesSTOKEM – Voorwaarden

Onze producten komen door jou tot leven. Dat willen we graag delen met anderen. We vinden het geweldig om op Instagram te zien hoe jij onze producten gebruikt en willen je foto/video graag gebruiken op onze eigen kanalen. Dat zal primair onze website zijn, maar kan ook onze sociale media kanalen zijn, of een toekomstige nieuwsbrief.

Door te reageren op ons verzoek met de hashtag #yesstokem, geef je Stokem toestemming om:

  • Je foto op onze website www.stokem-stoves.com te gebruiken.
  • Je foto te delen op onze eigen social media kanalen (Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, Linkedin)
  • Je foto te gebruiken in onze nieuwsbrieven en/of drukwerk.
  • Je foto te gebruiken totdat je je toestemming intrekt.

Jij krijgt:

  • Gratis publiciteit op onze website en kanalen.
  • Volledige credits voor je eigen foto: jouw social media kanaal zal gelinkt worden of je naam wordt vermeld.
  • De mogelijkheid om op elk moment je toestemming in te trekken.

Door in te stemmen met voorwaarden geef je Stokem een niet-exclusieve, royalty vrije en wereldwijde licentie om je foto te gebruiken en te delen voor marketing- en advertentie doelen, inclusief het recht om op reproductie, distributie, en om je foto aan te passen en te editen. Jij waarborgt en garandeert dat jij de rechten op het materiaal dat je deelt bezit of beheert en dat je toestemming hebt van alle personen die op de foto’s zichtbaar zijn. Het materiaal blijft ten allen tijden jouw eigendom en de gegeven toestemming kan ingetrokken worden.

Intrekken toestemming

Als je de toestemming wil intrekken kun je ons een email sturen op info@stokem-stoves.com en wij zullen je foto binnen 14 dagen verwijderen van onze digitale kanalen. Als we je foto gebruikt hebben in onze nieuwsbrief of drukwerk, is het niet mogelijk om die te verwijderen, maar we zullen hem in de toekomst niet meer gebruiken.

Stokem is een handelsmerk van Firebasterd BV.

 

#yesSTOKEM – terms and conditions

Our products come to life through you. We would like to share this with others. We love to see the way you use your Stokem products on Instagram and may request to share these photos/videos on our own channels. The channel where we will publish the photos will primarily be the Stokem website www.stokem-stoves.com but could also include Stokems own social media channels, newsletter or future printed material.

By responding to our request with the hashtag #yesstokem, you give Stokem permission to:

–      Use your photo on our website
–      Share your photo on our own social media channels (Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn)
–      Use your photo in our newsletters and/or future magazines
–      Use your photo until you withdraw your permission

 

You will get:

–      Free publicity on our channels and our website
–      Full credit for your own picture: your social media channel will be linked and/or name is mentioned
–      The possibility to withdraw your given permission at any moment in time.

By agreeing to these terms, you give Stokem a non-exclusive, royalty-free and worldwide license to use and share your photo for marketing and/or advertising purposes, including the right to reproduce, distribute, alter and edit your photos. You represent and warrant that you own or control the rights to the material you have submitted and that you have permission from any person(s) appearing in the photos. The photo will remain your property at all times and given permission can be withdrawn.

 

Withdraw permission

If you would like to withdraw your permission you can send us an e-mail at info@stokem-stoves.com and we will remove your photo from our digital channels within 14 days. If we have used your photo in our newsletter and/or magazine, it is not possible to remove the photo, but we will not use it again in the future.